AKACIN

AKACIN

Trị nhiễm trùng hô hấp, tiêu hóa, viêm niệu – dục gây những triệu chứng:

  • Trâu, bò, heo, dê, cừu, chó: viêm tử cung, viêm khớp, viêm đường tiết niệu, tụ huyết trùng, suyễn heo, viêm khí – phế quản, viêm phổi – màng phổi, viêm xoang ngực, tiêu chảy – viêm ruột, E.coli phù, E.coli nhiễm trùng huyết, nhiễm trùng da ở chó .
  • Gia cầm: Hen gà (CRD), CCRD, gà rù, tụ huyết trùng (gà toi), sưng phù đầu (Coryza), bệnh đầu đen, khẹc vịt, nhiễm trùng huyết (bại huyết).
  • Trị nhiễm trùng hô hấp, tiêu hóa, niệu – dục: tụ huyết trùng, CRD, tiêu chảy – viêm ruột, E.coli phù, E.coli nhiễm trùng huyết, viêm tử cung, viêm khớp.

Description

Trị nhiễm trùng hô hấp, tiêu hóa, viêm niệu – dục gây những triệu chứng:

  • Trâu, bò, heo, dê, cừu, chó: viêm tử cung, viêm khớp, viêm đường tiết niệu, tụ huyết trùng, suyễn heo, viêm khí – phế quản, viêm phổi – màng phổi, viêm xoang ngực, tiêu chảy – viêm ruột, E.coli phù, E.coli nhiễm trùng huyết, nhiễm trùng da ở chó .
  • Gia cầm: Hen gà (CRD), CCRD, gà rù, tụ huyết trùng (gà toi), sưng phù đầu (Coryza), bệnh đầu đen, khẹc vịt, nhiễm trùng huyết (bại huyết).
  • Trị nhiễm trùng hô hấp, tiêu hóa, niệu – dục: tụ huyết trùng, CRD, tiêu chảy – viêm ruột, E.coli phù, E.coli nhiễm trùng huyết, viêm tử cung, viêm khớp.

Additional information

Object

Bò, Chó, Gà, Lợn, Mèo

Species

, , , , ,

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “AKACIN”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

AKACIN

Cattle, pig, sheep, goat, dog: Respiratory tract & Umblical infections caused by E. Coli & Salmonella, such as: Haemorrhagic gastroentritis, enzootic pneumonia, bronchitis, pleuropneumonia. Secondary bacterial infections associated with viral disease like Canine distemper. Arthritis, metritis.

Poultry: chronic respiratory disease (CRD), bronchitis, E. Coli, salmonella infections & prevention of early chick mortality.

Respiratory tract & Umblical infections caused by E. Coli & Salmonella, pasteurella. Arthritis, metritis.

Description

Cattle, pig, sheep, goat, dog: Respiratory tract & Umblical infections caused by E. Coli & Salmonella, such as: Haemorrhagic gastroentritis, enzootic pneumonia, bronchitis, pleuropneumonia. Secondary bacterial infections associated with viral disease like Canine distemper. Arthritis, metritis.

Poultry: chronic respiratory disease (CRD), bronchitis, E. Coli, salmonella infections & prevention of early chick mortality.

Respiratory tract & Umblical infections caused by E. Coli & Salmonella, pasteurella. Arthritis, metritis.

Additional information

Object

Cat, Chicken, Cow, Dog, Pig

Species

, , , , ,

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “AKACIN”

Your email address will not be published. Required fields are marked *


👈 HOTLINE: 1900 986834