INVERMECTIN

Thuốc tiêm

Available in 20ml, 100ml

If you have a question or want to receive a quotation on the product, please fill the contact information, we will contact you soon. Thank you!
Share
  • Indications
  • Active Ingredients
  • Dosage
  • Precautions
  • Storage

Indications

Trị nội, ngoại ký sinh trên GS-GC

Active Ingredients

Ivermectin

Dosage

Tiêm dưới da.

Trâu, bò, ngựa, dê, cừu: 1 ml/ 50 kg thể trọng.

Heo: 1 ml/ 33 kg thể trọng.

Phòng bệnh: mỗi 3 tháng tiêm 1 liều.

Precautions

Phòng bệnh: mỗi 3 tháng tiêm 1 liều.

Storage

Bảo quản nơi khô ráo.

Nhiệt độ dưới 30oC.

Tránh ánh sang trực tiếp.

Back to Top