AVIAN SALMONELLOSIS

Salmonellosis is one of the most prevalent foodborne diseases worldwide. Food animals have been identified as reservoirs for nontyphoid Salmonella...

BỆNH GIUN ĐŨA GÀ

1. Nguyên nhân: Do giun tròn Ascaridia Galli ký sinh ở ruột non của gà gây ra. 2. Đường truyền...

GIUN PHỔI TRÊN HEO

1.NGUYÊN NHÂN Bệnh giun phổi do 3 loài Metastrongylus elognatus, M. pudentotectus, M. salmi ký sinh ở phế quản của...
Trở lên