Category Archive : Tin nội bộ

BIỂU MẪU KHAI BÁO Y TẾ (PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19)

Read More

ASIA ANIMAL PHARMACEUTICAL CO.,LTD

Trong hơn 15 năm, Á Châu đã sản xuất và nghiên cứu các sản phẩm sinh thái tiên tiến. Mục tiêu điều tra luôn được cập nhật ngoài sự phát triển của công nghệ và sự siêng năng; và nhu cầu thị trường đáng kể. Để trở thành đối tác hàng đầu của những người nổi tiếng, công ty chúng tôi luôn nỗ lực rất nhiều để cải thiện R & D và nghiên cứu các sản phẩm thân thiện với môi trường. Hơn nữa, chúng tôi kỳ vọng một thị trường toàn cầu rộng lớn hơn thông qua mục tiêu Á Châu: Vì một nền nông nghiệp Ưu Việt.

TEAM BUILDING

Hi guys! This is one of the most expected time of the year – TEAM BUIDING TIME.

This year, we will celebrate our gala dinner in Dalat – the romantic highland in Vietnam. 

This is our annual outside activity which creates a lot of opportunity to get closer the employees relationship. 

Cant wait to spend time on this vacation !!!!!!!

ACHAUPHARM’S OFFICIAL WEBSITE INTRODUCTION

RECRUITMENT

THERE ARE NO REQUIREMENT AT THE PRESENT!

Please follow our Facebook to update lated information about us: Achaupharm (click here)


👈 HOTLINE: 1900 986834