Cẩm nangHướng dẫn

2018

Các nghiên cứu năm 2018

Cause - Symptom - Treatment

AVIAN SALMONELLOSIS

Bệnh do ký sinh trùng

BỆNH GIUN ĐŨA GÀ

Achaupharm
BỆNH DO KÝ SINH TRÙNG

GIUN PHỔI TRÊN HEO

Achaupharm
TẬP 2 - GIẢI PHÁP

NĂNG SUẤT TRẠI HEO NHÀ BẠN CÓ CAO KHÔNG?

Achaupharm
Bệnh trên heo

TỤ HUYẾT TRÙNG (PASTEURELLOSIS)

Achaupharm
Bệnh trên da cầm do virus

BỆNH GUMBORO TRÊN GIA CẦM

Bệnh trên da cầm do virus

BỆNH DỊCH TẢ GÀ (Newcastle)

Achaupharm
Bệnh trên da cầm do virus

GIA CẦM ĐỘNG LỰC CAO

Achaupharm
Nuôi dưỡng heo thịt đúng cách

DƯỠNG HEO THỊT

Achaupharm

2019

Các nghiên cứu năm 2019

Trở lên