Achaupharm

To be a winner, all you need to give is all you have ;)

Chế phẩm Sinh học

Probiotic hay lợi khuẩn gồm một nhóm các vi khuẩn rất khác nhau, có lợi cho sự tồn tại và phát triển của nhiều loài sinh vật khác, do phương thức sống cộng sinh tự nhiên, thường được tìm thấy trong hệ tiêu hoá của nhiều loài động vật.

Showing 1–18 of 25 results


HOTLINE: 0292 3913347