Thuốc tiêm

AMOXY 15%

Điều trị: Nhiễm trùng đường hô hấp, Viêm phổi, Chứng...
Thuốc tiêm

AMPICOLISTIN

Trị viêm đường hô hấp, Phân trắng, Thương hàn, Viêm...
Thuốc tiêm.

CEFTI (CẶP PHA TIÊM)

Trị bệnh đường hô hấp.
Thuốc uống

COLISTIN

Phòng và trị tiêu chảy phân trắng, Thương hàn, phó...
Thuốc tiêm.

COLISTIN

Trị các bệnh đường ruột.
Thuốc tiêm.

DOXYCYCLIN

Điều trị các bệnh nhiễm khuẩn do Gr (-), Gr(+)...
Bột hòa tan

ĐẶC TRỊ CẦU TRÙNG

Đặc trị cầu trùng trên gia súc và gia cầm.
Thuốc tiêm.

ENROFLOXACIN

Trị CRD, Thương hàn, THT, Tiêu chảy E.coli, Viêm xoang,...
Thuốc uống

ENROFLOXACIN 10%

Trị CRD, Thương hàn, THT, Tiêu chảy E.coli, Viêm xoang...
Trở lên