Thuốc uống

COLISTIN

Phòng và trị tiêu chảy phân trắng, Thương hàn, phó...
Thuốc tiêm.

DOXYCYCLIN

Điều trị các bệnh nhiễm khuẩn do Gr (-), Gr(+)...
Bột hòa tan

ĐẶC TRỊ CẦU TRÙNG

Đặc trị cầu trùng trên gia súc và gia cầm.
Thuốc tiêm

INVERMECTIN

Trị nội, ngoại ký sinh trên GS-GC
Thuốc tiêm

LEVAMISOL

Trị lãi đường phổi và đường ruột.
Bột hòa tan

LEVAMYSOL

Trị lãi đường phổi và đường ruột
Bột hòa tan

NYSTATIN

Trị nấm phổi, nấm ruột, âm đạo trên gia súc,...
Thuốc bột

SỔ LÃI CÁ

Điều trị nội ngoại kí sinh trùng, trên cá như...
HỖN DỊCH

TOLTRA-COX 500

Phòng ngừa và đặc trị cầu trùng
Trở lên