TYLOSIN

Trị tiêu chảy, CRD, phân trắng, toi, thương hàn, cầu...
Trở lên