Hỗn dịch

LIVER EXTRA

Phòng và hổ trợ các bệnh gan, mật, thận, Tăng...
Thuốc tiêm.

T-F-A

Điều trị: kháng viêm, hạ sốt, giảm đau, trung hòa...
Trở lên