Bột hòa tan

TERRACOL MIX

Trị viêm đường hô hấp, tiêu hóa.
Thuốc tiêm

TICOSONE

Trị viêm phổi, CRD, THT, Viêm ruột, Viêm tử cung
Oral Solution

TILCO 250

TILCO-250 Oral is indicated for the control and treatment of...
Thuốc tiêm

TYLO-DC

  Trị thương hàn, Tiêu chảy, Viêm hô hấp, Tiêu...

TYLOSIN

Trị tiêu chảy, CRD, phân trắng, toi, thương hàn, cầu...
Trở lên