Bột uống

AMOX 500

Trị các bệnh nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, Hô hấp,...
Thuốc tiêm

AMOXY 15%

Điều trị: Nhiễm trùng đường hô hấp, Viêm phổi, Chứng...
Thuốc tiêm

AMPICOLISTIN

Trị viêm đường hô hấp, Phân trắng, Thương hàn, Viêm...
Thuốc bột

BACTRIM FORT CÁ

BACTRIM FORT CÁ Trị các bệnh nhiễm khuẩn do Aeromonas,...
Thuốc tiêm.

CEFTI (CẶP PHA TIÊM)

Trị bệnh đường hô hấp.
Thuốc tiêm

CEFTI 1000

Trị bệnh đường hô hấp.
Thuốc tiêm.

CLAMOX

Đặc trị các bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp và...
Bột hòa tan

COLI AMPI

Trị tiêu chảy, CRD, Viêm phổi, Viêm đường hô hấp,...
Thuốc uống

COLISTIN

Phòng và trị tiêu chảy phân trắng, Thương hàn, phó...
Trở lên