Achaupharm

To be a winner, all you need to give is all you have ;)

Thuốc Kháng Sinh

Kháng sinh còn được gọi là Trụ sinh là những chất được chiết xuất từ các vi sinh vật, nấm, được tổng hợp hoặc bán tổng hợp, có khả năng tiêu diệt vi khuẩn hay kìm hãm sự phát triển của vi khuẩn một cách đặc hiệu

Showing 1–18 of 56 results


HOTLINE: 0292 3913347