Thuốc tiêm.

ERY-TETRASONE

Trị bệnh nhiễm trùng đường tiêu hóa, Hô hấp, Tiết...
Thuốc tiêm

FLODOSONE- LA

Điều trị bệnh đường hô hấp và tiêu hóa.
Thuốc tiêm

FLOPHENICOL 400

Trị các bệnh nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp.
Thuốc tiêm

FLOTYLAN

Trị các bệnh đường hô hấp và tiêu hóa.
Thuốc tiêm

FLOTYLAN

Trị các bệnh đường hô hấp và tiêu hóa.
Thuốc tiêm

FLUMEQUIN 10%

Trị THT, Thương hàn, Viêm vú, Viêm tử cung, Tiêu...
Thuốc tiêm

GENTA -TYLO

Trị viêm phổi, Viêm vú, Kiết lỵ.
Thuốc tiêm

GENTAMOX

Trị hô hấp, Tiết niệu, sinh dục, Toi, cầu trùng.
Thuốc tiêm

GENTAMYCIN 50

Đặc trị viêm phổi, Viêm vú, Viêm tử cung.
Trở lên