FERRIC (IRON PASTE)

FERRIC (IRON PASTE)

Preventing of anemia caused by lack of iron in pregnant animals, sucking, young animals leading to white feces diarrhea.

Supplementing iron, vitamin B12 in the case of blood loss due to surgery, traumas, parasitic infections, promoting the growth of calves, goats, sheep, camel.

Mô tả

  • Preventing of anemia caused by lack of iron in pregnant animals, sucking, young animals leading to white feces diarrhea.
  • Supplementing iron, vitamin B12 in the case of blood loss due to surgery, traumas, parasitic infections, promoting the growth of calves, goats, sheep, camel

Quý khách xem những sản phẩm khác Tại đây

CHỈ DÙNG TRONG THÚ Y

Thông tin bổ sung

Object

Cow, sheep

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “FERRIC (IRON PASTE)”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


HOTLINE: 1900 986834