Category Archive : Tin Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG THÁNG 02/2021 NHIỀU VỊ TRÍ

Read More

TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ THÁNG 01/2021

Read More

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 12

Read More

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 11

Read More

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 9

Read More

Tuyển dụng Achaupharm

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Công Ty TNHH Thuốc Thú Y Á Châu chuyên sản xuất thuốc thú y theo tiêu chuẩn GMP – WHO. Do nhu cầu mở rộng và phát triển, Công ty cần tuyển dụng nhân sự cho các vị trí sau:

Read More


👈 HOTLINE: 1900 986834