Bột hòa tan

DOXY 500

Trị các bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp và tiêu...
Bột hòa tan

DOXYCOL

Trị viêm phổi, Suyễn heo, CRD, Nhiễm trùng do E.coli.
Thuốc tiêm.

DOXYCYCLIN

Điều trị các bệnh nhiễm khuẩn do Gr (-), Gr(+)...
Bột hòa tan

ĐẶC TRỊ CẦU TRÙNG

Đặc trị cầu trùng trên gia súc và gia cầm.
Thuốc tiêm.

ENROFLOXACIN

Trị CRD, Thương hàn, THT, Tiêu chảy E.coli, Viêm xoang,...
Thuốc uống

ENROFLOXACIN 10%

Trị CRD, Thương hàn, THT, Tiêu chảy E.coli, Viêm xoang...
Thuốc tiêm.

ERY-TETRASONE

Trị bệnh nhiễm trùng đường tiêu hóa, Hô hấp, Tiết...
Thuốc tiêm

FLOTYLAN

Trị các bệnh đường hô hấp và tiêu hóa.
Thuốc tiêm

FLUMEQUIN 10%

Trị THT, Thương hàn, Viêm vú, Viêm tử cung, Tiêu...
Trở lên