[:vi]ĐỒNG LÒNG CHUNG TAY ĐẨY LÙI DỊCH COVID-19[:en]Vietnam is not alone; together we will beat COVID-19.[:]

[:vi]      [:en]

Separately, Vietnam is rolling out its own COVID vaccination program

  [:]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *