Antibiotics

Kháng sinh hay còn gọi là Antibiotics là chất được chiết xuất từ vi sinh vật, nấm, tổng hợp hoặc bán tổng hợp, có khả năng tiêu diệt vi khuẩn hoặc ức chế sự phát triển của vi khuẩn đặc biệt. – Antibiotics also known as Antibiotics are substances extracted from microorganisms, fungi, synthetic or semi-synthetic, capable of killing bacteria or inhibiting the growth of bacteria specifically.

Showing 1–15 of 74 results


HOTLINE: 1900 986834