MƯỢT LÔNG

MƯỢT LÔNG

Giúp gia cầm ra lông đồng loạt, bóng mượt,

Chống hiện tượng gia cầm cắn mổ,

Thúc đẩy gia cầm tăng trưởng và sinh sản tốt.

Description

Giúp gia cầm ra lông đồng loạt, bóng mượt,

Chống hiện tượng gia cầm cắn mổ,

Thúc đẩy gia cầm tăng trưởng và sinh sản tốt

Additional information

Object

Species

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “MƯỢT LÔNG”

Your email address will not be published. Required fields are marked *


HOTLINE: 1900 986834