MẪU ĐĂNG KÍ ỨNG TUYỂN

MẪU ĐĂNG KÍ ỨNG TUYỂN

Bạn tải mẫu tại đây nhé:

– Vui lòng Click chuột là link dưới đây – Mẫu đăng kí ứng tuyển sẽ tự động được tải về máy của bạn:

FILE-THONG-TIN-DANG-KI-UNG-TUYEN (2021)


HOTLINE: 1900 986834