Acidyn

140.000 

Thức ăn bổ sung acid hữu cơ cho
gia súc, gia cầm; thay thế kháng
sinh đường ruột, giúp đường ruột
khỏe mạnh, giảm tiêu tốn thức ăn,
giảm mùi hôi chuồng trạ