ADE

Công dụng:

Kích thích tăng trọng, thăng tỷ lệ đẻ trứng, tăng khả năng sinh sản.

Thành phần:

Vitamin A,D3,E và tá dược vừa đủ.