AMITRAZ

Thành phần:

Amitraz……………. 1,25g

Dung môi vừa đủ..10ml

Công dụng:

Trị ghẻ, ve, chấy, rận, bọ chét.