Anpar

27.500 

27.500 

Thành phần:

Albendazole 25mg/ml

Công dụng:

Đặc trị giun sán

Xóa