Biocleantab

CÔNG DỤNG:

Cải thiện và ổn định môi trường nước ao nuôi tôm, khống chế tảo độc, mầm bệnh, cân bằng pH, giảm nhớt bạt, cung cấp vi sinh vật có lợi cho ao nuôi tôm. Giảm các chất thải hữu cơ như thức ăn dư thừa, vỏ tôm lột xác hay phân gây ô nhiễm nước và các chất độc hại khác (NO2, NH3).

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.