BIOLAC ( Tan)

Thành Phần:

Kích thích tiêu hóa, nhanh chóng khắc phục các rối loạn tiêu hóa gây tiêu chảy, phân sống ở GS GC do thức ăn và nước uống

Công dụng:

Kích thích tiêu hóa, nhanh chóng khắc phục các rối loạn tiêu hóa gây tiêu chảy, phân sống ở GS GC do thức ăn và nước uống