Bộ đặc trị Bại huyết – Super

Thành phần:

Ceftifur 2%

Septotryl 24%

Công dụng:

Đặc trị bại huyết, E.coli kéo màng, CRD, ORT, tụ huyết trùng