Bộ đặc trị Khẹc Vịt

Thành phần:

Gentamycin 100mlSpeclin D 100ml

Công dụng:

Đặc trị ho, khẹc, CRD, CCRD, tụ huyết trùng…