Bộ úm gia cầm

Công dụng:

Bổ sung dinh dưỡng trong giai đoạn úm, tránh bệnh thiếu vitamin ở gia cầm