CLAMOX

Thành phần:

Amoxicillin Trihydrate: 50mg/g Clavulanic acid: 12.5mg/g

Công dụng:

Đặc trị các bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp và tiêu hóa