Coccizuril

Thành phần:

Diclazuril: 0.025g/m

Công dụng:

Diệt được tất cả các giai đoạn
phát triển của cầu trùng

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.