COLAMOX

Thành phần:

Amoxicillin Trihydrate: 200mg/g Colistin Sulfate:1.250.000UI/g

Công dụng:

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp trên gia cầm, trâu, bò, dê, cừu, heo