Coli ampi

Thành phần:

Ampicillin trihydrate: 0.03g/g Colistin sulfate: 80.000UI/g

Công dụng:

Trị tiêu chảy, CRD, viêm phổi, viêm đường hô hấp, phân trắng, thương hàn, toi, cầu trùng, viêm ruột, dạ dày