COLISTIN ( TIÊM)

Thành phần:

Colistin Sulfate: 400.000UI/ml

Công dụng:

Trị viêm ruột – tiêu chảy