Dexaject 200

Thành phần:

Dexamethasone Sodium Phosphate: 2mg/ml

Công dụng:

Chống viêm, chống dị ứng, chống shock