Dipy

Thành phần:

Diminazene Aceturate
0.07g/ml
Antipyrine 0.375g/m

Công dụng:

Trị tiên mao trùng, lê dạng trùng, thê
lê trùng, biên trùng, sán lá gan

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.