DOMEX

Thành phần: 

Doramectin: 10mg/ml

Công dụng:

Trị nội – ngoại kí sinh trùng

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.