Hemovit

Thành phần:

Hydroxocobalamin: 1.8mg/ml Cyanocobalamin: 0.2mg/ml

Công dụng:

Phòng và trị các bệnh do thiếu vitamin B12