IODINE

29.500 

29.500 

Thành phần: Povidone iodine: 0.1g/ml

Công dụng: Thuốc sát khuẩn, chống nấm, sát
trùng chuồng trại

Quy cách: 100ml

Xóa