IODINE

Thành phần: Povidone iodine: 0.1g/ml

Công dụng: Thuốc sát khuẩn, chống nấm, sát
trùng chuồng trại

Quy cách: 100ml

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.