IVERMECTIN 0.08%

Thành phần: Ivermectin 0,08%

Công dụng: Trị nội, ngoại ký sinh trên GS-GC

Quy cách: 100ml