Lozan

Thành phần: Oxyclozanide: 0.06g/ml
Levamisole HCl: 0.03g/ml

Công dụng: Trị nội ký sinh trùng trên trâu, bò, dê,
nghé, bê, cừu

Quy cách: 100ml