NEOTESOL

Thành Phần:

Neomycin sulfate: 0.18g/g, Oxytetracyclin HCl: 0.1g/g

Công dụng:

Trị nhiễm khuẩn hô hấp, viêm ruột