TĂNG TRỌNG HEO

Thành phần:

Vitamin A, D3, E, B12, Biotin, MgSO4, MnSO4, ZnSO4, CuSO4, KI, FeSO4, CaCO3.

Công dụng:

Bổ sung premix vitamin, khoáng cho heo thịt.