TIÊU CHẢY

Thành phần:

Neomycin sulfate: 30.000UI/g Colistin sulfate: 40.000UI/g

Công dụng:

Đặc trị tiêu chảy