T.T.S Fort

CÔNG DỤNG:

Trị đường hô hấp (CRD), tiêu chảy.