Tylan 50

 

Thành phần:

Tylosin tartrate 50mg/ml

Công dụng:

Trị tiêu chảy, CRD, phân trắng, toi, thương hàn