Ecosal

Thành phần:

Colistin sulfate: 1.000.000UI/m

Công dụng:

Trị bệnh tiêu chảy phân
trắng,thương hàn, phó thương hàn,
tụ huyết trùng

Quy cách:

1 lít