VITAMIN C – TẠT

Tăng cường sức đề kháng, phòng chống stress khi thời tiết quá lạnh hay quá nóng, do vận chuyển do vận chuyển hay môi trường nước bị nhiễm bẩn, ổn định môi trường nước, cấp cứu tôm nổi đầu do khí độc,

môi trường xấu hoặc không rõ nguyên nhân.