VITAMIN TỔNG HỢP

Thành Phần:

Vitamin A, D3, E, C, B5,B6, K3, B1, B2, H , Inositol, Folic acid, đường dextrose.

Công dụng:

Bổ sung một số vitamin, acid amin cần thiết cho sinh trưởng và phát triển của tôm