Vitamix – Super

Thành phần:

Vitamin A, D3, E, B6, B12, PP, H, KCl, NaCl, Maltodextrin

Công dụng:

Tăng khả năng sinh trưởng, tăng sức đề kháng, tăng tỷ lệ sống