TIN VUI: NGHIÊN CỨU & THỬ NGHIỆM THÀNH CÔNG “VACCINE NGỪA DỊCH TẢ HEO CHÂU PHI”

{:vi} Tại hội nghị triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh năm 2022 vào chiều 28-2, Phó chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai Nguyễn Kim Đoán cho biết, nhiều tháng qua, Hiệp hội và Công ty CP Thuốc thú y Trung ương (TP.HCM) đã triển khai Thử nghiệm “VACCINE – Ngừa dịch tả heo châu Phi” trên địa bàn tỉnh thành phố Đồng Nai.

hieu ro ve benh dich ta lon chau phi 1

Cụ thể, hàng ngàn liều vaccine ngừa dịch tả heo châu Phi đã được chích cho heo con từ 2 tuần tuổi trở lên tại nhiều trang trại ở H.Thống Nhất và H.Trảng Bom. Đa số heo khi chích mũi 1 đã đạt từ 70% kháng thể trở lên, chích mũi 2 có con vượt 100% kháng thể, heo được tiêm vaccine phát triển khỏe mạnh. Hiện doanh nghiệp đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật lực để bắt tay ngay vào sản xuất đồng loạt với kỳ vọng cao trong quý II có thể thương mại hóa vaccine này. Đây là tín hiệu vui cho ngành chăn nuôi heo đảm bảo đàn an toàn trước dịch tả heo châu Phi.

dich ta heo

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 4 ổ dịch tả heo châu Phi xảy ra tại 4 xã: Đại Phước, Phước Thiền, Vĩnh Thanh, Phú Thạnh (H.Nhơn Trạch) với tổng số lượng heo bị tiêu hủy là 35 con. Trong năm 2021, dịch tả heo châu Phi xảy ra ở 75 hộ và 2 trại heo trên địa bàn 31 xã của 8 huyện với tổng số lượng heo bị tiêu hủy là 2.347 con, trọng lượng gần 136 tấn.

Tại Việt Nam, dịch tả heo Châu Phi đã khiến 6 triệu con heo  bị tiêu hủy, tương đương thiệt hại khoảng 3.000 tỷ đồng trong 2 năm qua. Đồng thời còn kéo theo hệ lụy nguồn cung thiếu hụt, giá cao, có thời điểm lên hơn 100.000 đồng 1 kg, vì nông dân không dám tái đàn. Theo Bộ NN và PTNT, sau khi vacxin đưa ra thị trường thì đàn heo nuôi tại những nông hộ nhỏ lẻ sẽ là đối tượng được ưu tiên chích ngừa vacxin trước./

{:en} At the conference to implement the prevention and control of animal diseases in the province in 2022 on the afternoon of February 28, Vice Chairman of the Dong Nai Livestock Association Nguyen Kim Doan said that for many months, the Association and the Company The Central Veterinary Medicine Joint Stock Company (HCMC) has implemented a trial of “VACCINE – Preventing African swine fever” in Dong Nai province.

hieu ro ve benh dich ta lon chau phi 1

Specifically, thousands of doses of African swine fever vaccine have been given to piglets from 2 weeks of age and older on many farms in Thong Nhat and Trang Bom. The majority of pigs when injected with the first dose have reached 70% or more of antibodies, given the 2nd dose, the children have more than 100% of the antibodies, and the vaccinated pigs grow healthy. Currently, enterprises have fully prepared human and material resources to immediately start mass production with high expectations that this vaccine can be commercialized in the second quarter. This is a good news for the pig industry to ensure the safety of the herd against African swine fever.

dich ta heo

Since the beginning of the year until now, the whole province has had 4 outbreaks of African swine fever occurring in 4 communes: Dai Phuoc, Phuoc Thien, Vinh Thanh, Phu Thanh (Nhon Trach district) with a total number of 35 pigs culled. . In 2021, African swine fever occurred in 75 households and 2 pig farms in 31 communes of 8 districts with a total of 2,347 pigs culled, weighing nearly 136 tons.

In Vietnam, African swine fever has caused 6 million pigs to be culled, equivalent to a loss of about 3,000 billion VND in the past 2 years. At the same time, it also leads to a shortage of supply, high prices, sometimes up to more than 100,000 VND per kg, because farmers do not dare to re-herd. According to the Ministry of Agriculture and Rural Development, after the vaccine is put on the market, pigs raised in smallholder farmers will be prioritized for vaccination.

[:]